top of page

Residence Kibbutz Einat 3

Program: Private Residence | Location: Kibbutz Einat | Area: 160 sqm 

מגורים 3 קיבוץ עינת

פרוגרמה: מגורים | מיקום: קיבוץ עינת | שטח: 160 מ"ר | 

Ariel Goshen Architects and Design Tel Aviv Israel
bottom of page