גן ילדים 60 צור יצחק

פרוגרמה: 3 כיתות גן | מיקום: צור יצחק | שטח: 380 מ"ר | מזמין: מועצה מקומית דרום השרון | סטטוס: תכנון מפורט

צור יצחק הוא יישוב קהילתי בצפון אזור השרון וממוקם אסטרטגית על רכס הצופה אל סביבותיו.

רוב החלקות ביישוב מתאפיינות בטופוגרפיה תלולה היוצרת מצב בו חלק מהמגרשים המיועדים לצרכי ציבור נוצלו רק בחלקם, כתוצאה מכך נותרו  "שאריות" מגרשים  שנחשבו בלתי שמישים מבחינת המועצה המקומית.

משרדנו הוזמן להציע פתרון לשניים ממגרשים מאתגרים אלה ולנסות למקם שני אשכולות  גני ילדים עם 3 כיתות גן כל אחד.

הפתרון המוצע לשני המגרשים  עוקב אחר אותם עקרונות – גן בשתי קומות המשתמש בטופוגרפיה כדי לייצר הופעה מינורית ואלגנטית כלפי הרחוב מחד ושימוש בכיתות הגן עצמן כקירות תמך על מנת להוזיל עלויות פיתוח.

השימוש המושכל בטופוגרפיה אפשר מבואות כניסה פתוחות ומסבירות פנים הנהנות ממבטים פנורמיים לנוף הפתוח. כל כיתה הוצבה במגרש כך שתיהנה מחצר גן פרטית באותו מפלס ובאופן הנותן פרטיות מקסימלית

המבואות לגנים מוצלים על ידי תקרת בטון, מחוררת בעיגולים צבעוניים, המאחדת את כיתות הגן למבנה אחד ומייצרת משחקי אור וצל מרתקים.