מכון ואן ליר - אקדמיה

פרוגרמה: מרכז אקדמי ותכנית קמפוס מכון ואן ליר | מיקום: ירושלים | שטח: קמפוס - 26.5 דונם, מבנה אקדמיה - 5700 מ"ר | סטטוס: זכייה מקום 2 בתחרות

בשיתוף עם משרד קימל-אשכולות 

התכנית של בניין האקדמיה ע"ש פולונסקי במכון ואן ליר בירושלים ביקשה למצב את המבנה כליבו של הקמפוס מתוך התבססות על מספר מאפיינים: מאפיין גיאוגרפי (ממוקם במרכז הקמפוס), מאפיין פיזי (מקושר למבנים נוספים ומייצר חיבור הכרחי בין חלקי הקמפוס השונים) וכן מאפיין מתודי (המבנה מאכלס את הספרייה הראשית).

 

מבנה האקדמיה נדרש להשתלב בין מבני הקמפוס הקיימים ללא הפרעה. תנאי זה הכתיב את פרופורציות המבנה ואופי התכנון אשר השתמש בחללים חפורים כדי לאפשר ניצול מקסימאלי של הטופוגרפיה והמיקום הנבחר. חזית המבנה נטמעת בין מבני הקמפוס האחרים, משקפת ריסון ואלגנטיות, ומספקת רק רמז על תכנון הפנים הדרמטי.

 

חלל הכניסה וגרם המדרגות הראשי המוביל לספריה תוכנן לאורך ציר הצופה אל הנוף, כאשר המפלס התחתון של המבנה משמש למבקרים מזדמנים, ואילו המפלס העליון משמש לחברי האקדמיה.
מעטפת המבנה עושה שימוש ברפפות אבן אשר מסננות כניסת אור ישיר למבנה ובאותו הזמן מאפשרות את חשיפת הפנים אל הנוף שבחוץ. מערכת יחסים פנים-חוץ מורכבת זו, עדיין מאפשרת פרטיות בחדרי המחקר.

 

כפועל יוצא של היות הספרייה לב ליבו של התהליך המחקרי, העמיד תכנון הפנים את הספרייה במרכז, הן מבחינה פיזית והן מבחינה סימבולית. התכנון הקנה לספרייה גישה מכל קומה, ובכך הפך אותה למקום מפגש לאנשים, רעיונות והחלפת ידע.

במקביל נדרש התכנון לענות על הצורך במציאת פתרון לסוגיית הגידול במספר הספרים שהינו חלק בלתי נפרד מחייה והתפתחותה של ספרייה. התכנון סיפק פתרון יצירתי המשלב קיר ספרים בגובה של 16.5 מ', שמאפשר את הגדלת כמות הספרים שניתן לאחסן בו באמצעות הוספת של מעין "שכבות טקטוניות" לאורך הזמן ולפי הנדרש.

 

חללי הסמינרים מוקמו בחלל הספרייה כחלק אינטגראלי ממנה, מתוך תפיסה הרואה בחילופי ידע ופעילות מחקר משותפת חלק חשוב ומהותי בהתהוות הפעילות האקדמאית. מתוך חללים אלו מתאפשר מבט אל פעילות הספרייה, ובמקביל משמשים גגות החללים כמרפסות תצפית בחלל הספרייה עצמו.