קמפוס רמות

1. קונספט: הרעיון המרכזי מאחורי תכנון בית הספר הוא ליצור סביבה מזמינה ונעימה ללמידה עבור 36 כיתות המכילות כ 1200 תלמידים.  אנו מאמינים שהישגים אקדמיים אינם מושגים אך ורק מאופן תכנון מבני הכיתות, אלא גם מאינטראקציה בין התלמידים באזורים התכנסות שונים; חצרות, מדשאות, מגרשי ספורט, מבואות ועוד. לכן, בית הספר תוכנן בצורה של קמפוס ולא מבנה אחד מונוליטי. מערך סידור/הנחת מבני הקמפוס בשטח מאפשר את ההזמנות ליצור אזורים אלו במגוון רחב של צורות וקנה מידה, כך שנוצרים חיי קמפוס עשירים בד בבד עם ניצול אופטימלי של המגרש.

2. ערך מוסף: מטרה נוספת שהצבנו לפנינו במהלך התכנון הייתה לשלב את חיי הקמפוס בקהילה הסובבת אותו, כך שכולם יוכלו להרוויח מעצם הקרבה הגיאוגרפית. על מנת ליישם מטרה זו פעלו בשני מישורים:

א) המבנים בקמפוס יהיו פעלים לאורך כל שעות היום (בוקר ואחה"צ), כך שישמשו את קהילת התלמידים בשעות הלימודים ואת תושבי השכונה לאחר שעות הלימודים. לשם כך חלק מהמבנים ממוקמים בפריפריה כך שמאפשרים גישה ושימוש גם מחוץ למתחם
מהלך זה מנצל בצורה מיטבית את השימוש במבני הקמפוס. לא עוד "פיל לבן" שעומד במיקום אסטרטגי בשכונה והופך נטוש/נעול/סגור בסוף יום הלימודים.

ב) מיקום שתי כיכרות הכניסה למתחם בשני קצוות מנוגדים במגרש, מלוות בכיכרות משנה היוצרות ציר תנועה מרכזי עבור הקמפוס מחד,  ומאידך, קושרות את שני קצוות השכונה. המתחם כולו פתוח בשעות אחה"צ ומשמש כפארק ירוק לרווחת התושבים ומאפשר את השימוש הכפול במבנים, בחצרות ובמגרשי הספורט לצורך פעילויות בשעות אחה"צ.

3. פרוגרמה: מאחר וחלק מהנחיות הפרוגרמה היו ליצור בית ספר בצמיחה, תוכננו 3 מבנים המאכלסים שתי שכבות גיל כל אחד. הטופוגרפיה בשטח נוצלה וכל מבנה מוקם במפלס גבוה מקודמו בחצי קומה, מערכת של מדרגות ורמפות מאפשרות נגישות מקסימלית וקושרת בין המבנים. ההפרדה המפלסית בין המבנים יוצרת לכל מבנה תחושה של פרטיות ואינטימיות ומייצרת אינטימיות לכל זוג שכבות גיל

4. תכנון בר קיימא: מבני הכיתות תוכננו כך שהם נותנים מענה אקלימי של צל וזרימת אוויר טבעיים.
כל מבנה כיתות תוכנן בשני אגפים בעלי שתי קומות כל אחד. על ידי הטיה של אחד האגפים במעט, כך שאינם מקבילים, מתאפשרת הרחבת לב המבנה והפנייתו לכיוון מערב הצופה אל נוף מדברי פתוח. פתיחה זו גם מזמינה את רוחות הקיץ המערביות לעבור דרך המבנה ולתרום להורדת הטמפרטורה בקמפוס כולו. בעזרת מערכת רפפות וחלונות פשוטה רוחות אלו מנותבות גם לפנים הכיתות  ומפחיתות את השימוש במזגנים ואת צריכת האנרגיה. על גגות מבני הכיתות תוכננו "גינות אורבניות" עם צמחיה אקסטנסיבית העוזרות בקירור המבנה ונותנות הזדמנות לחנך את הדור הבא לכיוון חיים ברי-קיימא.

 

פרוגרמה: בית ספר שש שנתי בצמיחה | מיקום: שכונת רמות, באר-שבע | שטח: 10,000 מ"ר | מזמין: עיריית באר-שבע | סטטוס: הצעת תכנון בשיתוף Storey אדריכלים