גן 953 באר-שבע

פרוגרמה: 3 כיתות גן | מיקום: שכונת רמות, באר-שבע | שטח: 400 מ"ר | מזמין: עיריית באר-שבע | סטטוס: הושלם 2013

מיקום הפרויקט הציע אתגרים והזדמנויות כאחד מאחר וממוקם בקצה העיר, עם מבטים מעוררי השראה הפתוחים אל הנוף המדברי, יחד עם שיפוע טופוגרפי משמעותי ומבנה צר וארוך.

שלוש כיתות הגן מוקמו בשורה, בהפניה  לצפון ודרום, מחוברות ביניהן בשביל אחורי.
חצרות הגנים יוצרות את ההפרדה בין הכיתות ומוקמו כך שמכל אחת מהן נפתח נוף פתוח אל המדבר. כל כיתת גבוה בחצי מטר מהשנייה בהתאם לטופוגרפיה המשופעת, דבר שיצר תחושת פרטיות לכל גן.

השביל המחבר בין כיתות הגן מתרומם בשיפוע מתון ונוח כאשר לקראת הכניסה לכל אחת מהכיתות הוא נפתח למבואת כניסה עם מבט פנורמי לנוף המדברי. מרחבת הכניסה ניתן להציץ אל חצר המשחקים של הגן הקודם הממוקם במפלס נמוך יותר.  מערך זה מאפשר אינטראקציה בין הילדים של כיתות גן שונות, תוך שמירת  ההפרדה הפיסית ביניהם.

שלוש הכיתות נעטפו בגג בטון המצל על חצרות המשחק, שביל הגישה והמבואות ומאחד אותם למבנה אחד קוהרנטי.