הקפל

פרוגרמה: אקסטרים נוף אורבני | מיקום: תל אביב | שטח: 50,000 מ"ר | סטטוס: הצעת תכנון

מה היא המורפולוגיה של אדריכלות אקסטרים ?

כיצד ניתן להגדירה?

כיצד מייצרים אותה?

הצעד הראשון במתן תשובות לשאלות אלו הוא בחינה של התופעה הנקראת "ספורט אקסטרים", מיפויה, הבנת עקרונותיה והטמעה של עקרונות אלו בשפה אדריכלית.

המחקר מתמקד בצורה השונה בה חווים רוכבי אופניים המתמחים ברכיבת אקסטרים את המרחב האורבאני; גרם מדרגות הופך עבורם לרמפת קפיצה, גן משחקים  למסלול מכשולים וקונסטרוקציית גשר לנתיב רכיבה מאתגר.

במוחם של רוכבי האקסטרים מתרחש תהליך מתמיד של מחיקה והגדרה מחדש של הגבולות הפיסיים: גבוה יותר, רחוק יותר וחזק יותר.

אדריכלות אקסטרים תעקוב אחר אותם עקרונות ותארגן את המרחב האורבאני בצורה חדשה, היא תיצור מגוון חדש של אפשרויות ומפגשים אישיים וחברתיים.

 

היא תעשה זאת על ידי "קריאה" שונה של המרחב האורבאני קטלוגו כאוסף פרמטרים מדעיים, והצגתו כנקודות וירטואליות במרחב. נקודות אלו ייצרו מורפולוגיה אורבאנית חדשה –

 FORM FOLLOWS DATA