התחדשות גבעת חן בנימינה

התחדשות עירונית בהובלת הרשות – ציפוף עירוני שפוי

התפתחות וציפוף המגורים הן תופעות טבעיות המקפלות בתוכן הזדמנויות להגדלת הנוחות והנגישות למגוון שירותים, אירועים, קשרים חברתיים ופעילויות התורמים לחיים נוחים ומענייניים. 

יחד עם זאת, צפיפות מביאה עמה גם לא מעט אתגרים תשתיתיים וגם פסיכולוגים-חברתיים. אתגרים אלו מוקצנים מאוד כשהציפוף מכפיל או משלש עצמו בבת אחת במקום בצורה הדרגתית. אופייה הכפרי של בנימינה מציב רובד מורכבות נוסף - הצורך לצופף ביישוב כפרי, ולהגיע לבנייה רוויה. מורכבות זו יחד עם חוסר ההכרות והרגישות של שוק ה"פינוי בינוי" עם ייחודיות המרקם הכפרי דרבנה את הרשות המקומית ליזום ולקדם תכנית להתחדשות השכונה, על מנת להגיע לתכנון שיכול להתחבר למרקם החיים במושבה מחד ויביא עמו את היתרונות שהצפיפות מאפשרת מאידך.

ישנם יישובים רבים בארץ שדילמה זו עומדת בפתחם, ובשאיפתנו כמתכננים, תכנית זו תהווה אבן דרך בהתמודדות עם נושא הציפוף במרקמים כפריים וסוג הבינוי הרצוי שינבע מתהליכי התחדשות אלה.