שכונה כיסופים

תכנית: תב"ע להתחדשות עירונית | מיקום: כפר סבא | שטח: 30.000 מ"ר | לקוח: עיריית כפר סבא | סטטוס: הפקדה