מרכז אורן באר-שבע

פרוגרמה: ערוב שימושים | מיקום: באר-שבע | שטח: 21.5 דונם | מזמין: עיריית באר-שבע | סטטוס: רעיון תכנוני 

פירוט בקרוב...